klachtenafbeelding

boos versdrietigmeisje 218249455 

 

Klachtenprocedure

Villa Oostwold hecht veel waarde aan een goede relatie met onze klanten. Daarom werken wij steeds aan de kwaliteit van onze kinderopvang. Het blijft echter mensenwerk en er kunnen onbedoeld dan ook fouten gemaakt worden, waardoor het kan gebeuren dat u niet tevreden bent. 
Heeft u als ouder een klacht over de organisatie Villa Oostwold of over een van haar medewerkers, dan zijn er twee mogelijke routes die u als ouder/verzorger kunt nemen om uw klacht kenbaar te maken.

Interne route van de klachtenprocedure
Bij een klacht kunnen ouders contact opnemen met degene in de organisatie die met de klacht te maken heeft. Ouders kunnen openhartig zijn over hun ontevredenheid. Vaak biedt een eerlijk gesprek al een oplossing. Ouders kunnen hun klacht bij de pedagogisch medewerker kwijt als het gaat om ongenoegen omtrent de omgang van hun kind(eren) door deze pedagogisch medewerker. Bij ongenoegen omtrent organisatorische onderwerpen, of wanneer het gesprek met de pedagogisch medewerker niet tot een bevredigende oplossing heeft geleidt, kunnen ouders bij de leidinggevende terecht.

U kunt voor een interne klacht onderstaand formulier invullen en mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. :

Klachtenformulier intern Villa Oostwold

Interne klachtenregeling


Wanneer er na het contact tussen de ouder en leidinggevende niet tot een succesvolle en bevredigende oplossing kan worden gekomen, kan de ouder zich richten tot de externe klachtencommissie: Klachtenloket kinderopvang.

Externe route van de klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen.   

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op: Geschillencommissie Kinderopvang.

Voor de oudercommissie is een apart klachtenreglement, https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/data/onderwerpen/oudercommissies/. De oudercommissieleden kunnen allereerst in overleg gaan met de Directeur van Villa Oostwold, Gitte Pijpker. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan het Klachtenloket voor oudercommissies worden benaderd. 

Klachtenloket Kinderopvang

Kindercentrum Villa Oostwold
Hoofdstraat 232
9828 PR Oostwold
T: 050 - 851 8228

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 Ouderlogin   

 

 Inschrijven 

 

 Opvoeding 

 

Logo VillaOostwold transparant medium