Knutselen en tekenen heeft alle aandacht

 

Klachtenprocedure

Villa Oostwold hecht veel waarde aan een goede relatie met onze klanten. Daarom werken wij steeds aan de kwaliteit van onze kinderopvang. Het blijft echter mensenwerk en er kunnen onbedoeld dan ook fouten gemaakt worden, waardoor het kan gebeuren dat u niet tevreden bent. In dat geval kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken, zodat wij er iets aan kunnen doen.
Heeft u als ouder een klacht over de organisatie Villa Oostwold of over een van haar medewerkers, dan zijn er twee mogelijke routes die u als ouder/verzorger kunt nemen om uw klacht kenbaar te maken.

Interne route van de klachtenprocedure
Bij een klacht kunnen ouders contact opnemen met degene in de organisatie die met de klacht te maken heeft. Ouders kunnen openhartig zijn over hun ontevredenheid. Vaak biedt een eerlijk gesprek al een oplossing. Ouders kunnen hun klacht bij de pedagogisch medewerker kwijt als het gaat om ongenoegen omtrent de omgang van hun kind(eren) door deze pedagogisch medewerker. Bij ongenoegen omtrent organisatorische onderwerpen, of wanneer het gesprek met de pedagogisch medewerker niet tot een bevredigende oplossing heeft geleidt, kunnen ouders bij de leidinggevende terecht.
Wanneer er na het contact tussen de ouder en leidinggevende niet tot een succesvolle en bevredigende oplossing kan worden gekomen, kan de ouder zich richten tot de externe klachtencommissie: de geschillencommissie.

Externe route van de klachtenprocedure
Wanneer ouders direct zonder tussenkomst van de ondernemer een klacht willen melden of wanneer de voorkeur uitgaat naar een onafhankelijke behandeling, kan de stichting Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen worden ingeschakeld.
Villa Oostwold is aangesloten bij de Geschillencommissie Deze commissie behandelt voor de aangesloten kinderopvanginstellingen de klachten van cliënten en doet daarover aanbevelingen aan de kindercentra.

Bekijk hier het klachtenreglement van de Geschillencommissie. Voor meer informatie ga naar www.degeschillencommissie.nl/consumenten

Kindercentrum Villa Oostwold
Hoofdstraat 232
9828 PR Oostwold
T: 050 - 851 8228

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ouderlogin   

 

 Inschrijven 

 

 Informatiebrochure 

 

 Opvoeding 

 

Logo VillaOostwold transparant medium